Záruka, reklamácie

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Potrebné doklady  zasielame elektronickou formou na Vami uvedenú emailovú adresu uvedenú v objednávke, preto Vás prosíme o korektné uvádzanie formy emailovej adresy.

Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo písomne. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym použitím. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania na náklady kupujúceho spolu s písomným oznámením závady, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Zásielku s tovarom Vám odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru.

Pri reklamácii je nutné predložiť:

kópiu predajného dokladu (faktúry)
kópiu dokladu o zaplatení
stručný popis závady

Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí. V prípade vrátenia peňazí bude na účet reklamujúceho zaslaná suma znížená o prepravné náklady, ktoré boli vynaložené na odoslanie zásielky.


iso 9001:2001
iso 14001
ohsas 18001
iso 27001
Záruka ceny Záruka ceny
Expedícia do 24 hodín Expedícia do 24 hodín
Široký sortiment Široký sortiment
Autorizovaný predajca Autorizovaný predajca